Oferowane przez nas produkty znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu:

I. PRZEMYSŁ CHEMICZNY

 • w środowiskach wysokokorozyjnych,

 • w kanałach ściekowych,

 • w procesach przerobu zanieczyszczeń,

 • w instalacjach przerobu wody.

II. PRZEMYSŁ METALURGICZNY

 • instalacje wytrawiania, odtłuszczania, płukania,

 • instalacje przygotowania wody,

 • instalacje odprowadzania i neutralizacji gazów.

III. PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

 • rurociągi do transportu zawiesiny kamienia wapiennego,
 • instalacje odsiarczania spalin,
 • instalacje chłodzenia wody.

IV. OCHRONA ŚRODOWISKA

 • absorbery (poziomy zraszania),
 • instalacje odsiarczania spalin.

STOSOWANE MATERIAŁY

1. Laminaty (tworzywa wzmacniane włóknem szklanym)

Naszym głównym produktem są wyroby z laminatu, przede wszystkim rurociągi ciśnieniowe. Zakres wykonywanych średnic DN 25 – DN 1600. Rurociągi te przeznaczone są do prawie wszystkich mediów. Zakres temperatur, w których mogą pracować rurociągi TWS waha się w granicach od 0º do + 155º C, zależy to głównie od rodzaju zastosowanej żywicy. Dokładne wymiary oraz budowę poszczególnych rur i kształtek (typ B, D, E) można znaleźć w naszym katalogu.

2. Termoplasty

Tworzywa termoplastyczne znajdują dość szerokie zastosowanie w przemyśle z uwagi na ich dużą chemoodporność. Wadą ich jest niska odporność na wyższe temperatury oraz duża wydłużalność cieplna. Do znanych i często stosownych w przemyśle tworzyw termoplastycznych zaliczamy:

 • polietylen PE,
 • polipropylen PP,
 • polichlorek vinylu PVC,

Wady tworzyw termoplastycznych:

 • mała termoodporność,
 • duża elastyczność wymagająca zastosowania większej ilości podparć w porównaniu z laminatami,
 • duża wydłużalność powodująca konieczność zastosowania kompensacji rurociągów.

Zalety tworzyw termoplastycznych:

 • duża chemoodporność,
 • niska cena dla małych średnic.

3. Tworzywa łączone

Jest to grupa materiałów, która składa się z wewnętrznej warstwy chemoodpornej z tworzywa termoplastycznego oraz zewnętrznej warstwy, którą stanowi laminat. Łączą one wysoką chemoodporność termoplastu z bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi laminatu. Zaletą tworzyw łączonych jest mniejszy ciężar rurociągów szczególnie dla większych średnic w porównaniu z termoplastami oraz mniejsza wydłużalność cieplna, która jest porównywalna z laminatami a więc około 3 razy mniejsza od termoplastów.

Produkowane przez naszą firmę rurociągi zastępują:

 • rurociągi żeliwne,
 • rurociągi ze stali gumowanej,
 • rurociągi ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.